Bogdan PĘK : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Група Независимост/Демокрация - Член
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 24-01-2006 : Liga Polskich Rodzin (Полша)
 • 25-01-2006 / 05-11-2008 : - (Полша)
 • 06-11-2008 / 13-07-2009 : Naprzód Polsko (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 18-11-2004 / 15-12-2005 : Делегация за връзки с Беларус
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on forced labour camps in Italy EN  
- P6_DCL(2006)0078 - Отпаднала  
Bogusław ROGALSKI , Bogdan PĘK , Ryszard CZARNECKI  
Дата на внасяне : 23-10-2006
Срок : 01-02-2007
Брой подписали : 18 - 01-02-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.