Daniel STROŽ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Komunistická strana Čech a Moravy (Чехия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правни въпроси
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за отхвърляне на политизирането на историята и използването на идеологията в интерес на дискредитирането и потискането на европейската левица  
- P6_DCL(2009)0034 - Отпаднала  
Daniel STROŽ , Jiří MAŠTÁLKA , Jaromír KOHLÍČEK  
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 15 - 08-05-2009
Писмена декларация за антиинтеграционните тенденции, свързани с опити да се преразгледат резултатите от Втората световна война  
- P6_DCL(2009)0007 - Отпаднала  
Daniel STROŽ  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 17 - 08-05-2009
Писмена декларация за ограничаване военното присъствие на САЩ в Европа  
- P6_DCL(2008)0097 - Отпаднала  
Daniel STROŽ , Jaromír KOHLÍČEK  
Дата на внасяне : 17-11-2008
Срок : 12-03-2009
Брой подписали : 14 - 12-03-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.