Bogusław ROGALSKI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Група Независимост/Демокрация - Член
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 24-01-2006 : Liga Polskich Rodzin (Полша)
 • 25-01-2006 / 02-12-2008 : Forum Polskie (Полша)
 • 03-12-2008 / 13-07-2009 : Naprzód Polsko (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите

Заместник 

 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за дискриминацията на основание произход  
- P6_DCL(2008)0089 - Отпаднала  
Bogusław ROGALSKI  
Дата на внасяне : 20-10-2008
Срок : 05-02-2009
Брой подписали : 51 - 09-02-2009
Писмена декларация за Тибет  
- P6_DCL(2008)0041 - Отпаднала  
Bogusław ROGALSKI  
Дата на внасяне : 07-05-2008
Срок : 09-09-2008
Брой подписали : 12 - 10-09-2008
Писмена декларация относно атаката срещу бирмански монаси  
- P6_DCL(2007)0094 - Отпаднала  
Bogusław ROGALSKI  
Дата на внасяне : 29-10-2007
Срок : 12-02-2008
Брой подписали : 28 - 12-02-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.