Jana HYBÁŠKOVÁ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 30-09-2004 : SNK sdruženi nezávislých a Evropští demokraté (Чехия)
 • 01-10-2004 / 06-05-2009 : Evropští demokraté (Чехия)
 • 07-05-2009 / 13-07-2009 : Evropská demokratická strana (Чехия)

Председател 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Израел

членове 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Комисия по бюджетите
 • 21-07-2004 / 04-09-2005 : Комисия по развитие
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация за връзки с Израел
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 21-02-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 05-09-2005 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 13-03-2006 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 25-09-2006 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION draft opinion on the situation of women in armed conflicts and their role int he reconstruction and the democratic process in countries after a conflict EN  
- AFET_AD(2006)370244 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно настоятелно призоваване държавите-членки да включат Хизбула в списъка на ЕС на терористични организации  
- P6_DCL(2008)0057 - Отпаднала  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Дата на внасяне : 16-06-2008
Срок : 23-10-2008
Брой подписали : 78 - 23-10-2008
Писмена декларация on recent executions of minors by the Iranian authorities EN  
- P6_DCL(2006)0006 - Отпаднала  
Jana HYBÁŠKOVÁ , Paulo CASACA , Elizabeth LYNNE , Willy MEYER , Mogens CAMRE  
Дата на внасяне : 01-02-2006
Срок : 01-05-2006
Брой подписали : 106 - 01-05-2006
Писмена декларация on Israel's withdrawal from Gaza EN  
- P6_DCL(2005)0053 - Отпаднала  
Charles TANNOCK , Jana HYBÁŠKOVÁ , Marek SIWIEC , André BRIE , Frédérique RIES  
Дата на внасяне : 28-09-2005
Срок : 28-12-2005
Брой подписали : 148 - 28-12-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.