Wojciech ROSZKOWSKI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Япония
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-02-2006 : Комисия по културата и образованието
 • 23-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-02-2006 / 07-06-2006 : Комисия по международна търговия
 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 04-09-2007 : Комисия по култура и образование
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия
 • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и Съвета относно статистическите данни за населението и преброяването на жилищния фонд  
- REGI_AD(2007)394006 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2008 финансова година  
- REGI_AD(2007)390475 -  
-
REGI 
OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing an action programme for customs in the Community (Customs 2013) EN  
- BUDG_AD(2006)378765 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the need to prevent the formation of the 'paedophile party' in the Netherlands and to counter the spread of similar organisations in the European Union EN  
- P6_DCL(2006)0057 - Отпаднала  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Adriana POLI BORTONE , Wojciech ROSZKOWSKI , Mieczysław Edmund JANOWSKI  
Дата на внасяне : 04-09-2006
Срок : 04-12-2006
Брой подписали : 94 - 04-12-2006
Писмена декларация on the attempts to rehabilitate Joseph Stalin EN  
- P6_DCL(2005)0024 - Отпаднала  
Wojciech ROSZKOWSKI  
Дата на внасяне : 27-04-2005
Срок : 27-07-2005
Брой подписали : 76 - 27-07-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.