Jana BOBOŠÍKOVÁ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : NEZÁVISLÍ (Чехия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за въздействието на политиката за заместване на горивата с биогорива върху повишаването на цените на хранителните продукти в развиващите се страни  
- P6_DCL(2008)0049 - Отпаднала  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Дата на внасяне : 04-06-2008
Срок : 09-10-2008
Брой подписали : 29 - 09-10-2008
Писмена декларация за необходимостта от ратифициране на Договора за реформи от Лисабон чрез референдум  
- P6_DCL(2007)0097 - Отпаднала  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Дата на внасяне : 12-11-2007
Срок : 26-02-2008
Брой подписали : 34 - 21-02-2008
Писмена декларация condemning the challenge to the conclusions of the Postupim Agreement EN  
- P6_DCL(2005)0043 - Отпаднала  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Дата на внасяне : 05-09-2005
Срок : 05-12-2005
Брой подписали : 24 - 05-12-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.