• Bogdan   GOLIK  

Bogdan GOLIK : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the environmental threat posed by the construction of the North European gas pipeline EN  
- P6_DCL(2006)0029 - Отпаднала  
Bogdan GOLIK , Bogusław SONIK  
Дата на внасяне : 26-04-2006
Срок : 26-07-2006
Брой подписали : 60 - 26-07-2006
Писмена декларация condemning the challenge to the conclusions of the Postupim Agreement EN  
- P6_DCL(2005)0043 - Отпаднала  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Дата на внасяне : 05-09-2005
Срок : 05-12-2005
Брой подписали : 24 - 05-12-2005