Bogdan GOLIK : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-11-2004 : Независими членове
 • 01-12-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 16-12-2007 : Samoobrona RP (Полша)
 • 17-12-2007 / 13-07-2009 : - (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 30-11-2004 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21-09-2005 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 21-09-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the environmental threat posed by the construction of the North European gas pipeline EN  
- P6_DCL(2006)0029 - Отпаднала  
Bogdan GOLIK , Bogusław SONIK  
Дата на внасяне : 26-04-2006
Срок : 26-07-2006
Брой подписали : 60 - 26-07-2006
Писмена декларация condemning the challenge to the conclusions of the Postupim Agreement EN  
- P6_DCL(2005)0043 - Отпаднала  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Дата на внасяне : 05-09-2005
Срок : 05-12-2005
Брой подписали : 24 - 05-12-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.