Bronisław GEREMEK : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2008 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 14-06-2005 : Unia Wolnosci (Полша)
 • 15-06-2005 / 13-07-2008 : Unia Wolnosci/Partia Demokratyczna - demokraci.pl (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-07-2008 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 23-10-2006 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Комисия по конституционни въпроси

Заместник 

 • 24-09-2004 / 14-03-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 31-01-2007 / 13-07-2008 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-03-2007 / 13-07-2008 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно използването на софтуер с отворен код  
- P6_DCL(2008)0046 - Отпаднала  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Дата на внасяне : 19-05-2008
Срок : 25-09-2008
Брой подписали : 154 - 25-09-2008
Писмена декларация относно дискриминацията спрямо болните от множествена склероза в новите държави-членки след разширяването през 2004 г.  
- P6_DCL(2008)0011 - Отпаднала  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Justas Vincas PALECKIS , Anna ZÁBORSKÁ , Bronisław GEREMEK  
Дата на внасяне : 30-01-2008
Срок : 22-05-2008
Брой подписали : 315 - 22-05-2008
Писмена декларация за съюз по външна политика, сигурност и отбрана  
- P6_DCL(2007)0010 - Отпаднала  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Дата на внасяне : 31-01-2007
Срок : 30-04-2007
Брой подписали : 279 - 30-04-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.