Grażyna STANISZEWSKA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 16-06-2005 : Unia Wolnosci (Полша)
 • 17-06-2005 / 13-07-2009 : Unia Wolnosci/Partia Demokratyczna - demokraci.pl (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 22-07-2004 / 29-07-2004 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Комисия по петиции

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят  
- REGI_AD(2008)396712 -  
-
REGI 
OPINION on Public-Private Partnerships and Community law on public procurement and concessions EN  
- REGI_AD(2006)369904 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за обявяване на Европейска година на съседните езици  
- P6_DCL(2009)0026 - Отпаднала  
Grażyna STANISZEWSKA , Hannu TAKKULA , Vasco GRAÇA MOURA  
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 27 - 08-05-2009
Писмена декларация за плавателния канал Дунав - Одер - Елба  
- P6_DCL(2008)0043 - Отпаднала  
Tomáš ZATLOUKAL , Eva LICHTENBERGER , Grażyna STANISZEWSKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Holger KRAHMER  
Дата на внасяне : 07-05-2008
Срок : 09-09-2008
Брой подписали : 28 - 10-09-2008
Писмена декларация on rheumatic diseases EN  
- P6_DCL(2005)0041 - Приета  
Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA  
Дата на внасяне : 05-07-2005
Срок : 05-10-2005
Дата на приемане : 13-10-2005
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2005)0389
Брой подписали : 406 - 05-10-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.