Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 12-12-2005 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 13-12-2005 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 10-09-2007 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Полша)
 • 11-09-2007 / 13-07-2009 : Polskie Stronnictwo Ludowe "PIAST" (Полша)

Заместник-председател 

 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование

Заместник 

 • 22-07-2004 / 12-12-2005 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 05-01-2006 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно обща имиграционна политика за Европа: принципи, действия и инструменти  
- CULT_AD(2009)416675 -  
-
CULT 
OPINION on new perspectives and challenges for sustainable tourism in Europe EN  
- CULT_AD(2005)355630 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on improved Internet access EN  
- P6_DCL(2004)0056 - Отпаднала  
Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI  
Дата на внасяне : 13-12-2004
Срок : 13-03-2005
Брой подписали : 56 - 13-03-2005
Писмена декларация appealing to the parliaments and governments of the Member States of the European Union for an immediate withdrawal of troops from Iraq EN  
- P6_DCL(2004)0053 - Отпаднала  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI , Czesław Adam SIEKIERSKI , Zbigniew KUŹMIUK  
Дата на внасяне : 01-12-2004
Срок : 01-03-2005
Брой подписали : 25 - 01-03-2005
Писмена декларация on the 65th anniversary of the outbreak of World War II EN  
- P6_DCL(2004)0038 - Отпаднала  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI , Zbigniew KUŹMIUK  
Дата на внасяне : 23-09-2004
Срок : 23-12-2004
Брой подписали : 33 - 23-12-2004

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.