Józef PINIOR : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socjaldemokracja Polska (Полша)

Заместник-председател 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Комисия по развитие
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия
 • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейската общност и Руската федерация относно реадмисията  
- AFET_AD(2007)376406 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно настоятелно призоваване държавите-членки да включат Хизбула в списъка на ЕС на терористични организации  
- P6_DCL(2008)0057 - Отпаднала  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Дата на внасяне : 16-06-2008
Срок : 23-10-2008
Брой подписали : 78 - 23-10-2008
Писмена декларация за европейски референдум  
- P6_DCL(2007)0028 - Отпаднала  
Marco CAPPATO , Gérard ONESTA , Riccardo VENTRE , Józef PINIOR , Marco PANNELLA  
Дата на внасяне : 12-03-2007
Срок : 12-06-2007
Брой подписали : 103 - 12-06-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.