Marco RIZZO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito dei Comunisti Italiani (Италия)

Заместник-председател 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

членове 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимите действия от страна на Европейския съюз за осигуряване на подкрепа за европейската авиационна промишленост  
- P6_DCL(2007)0033 - Отпаднала  
Jacky HÉNIN , Marco RIZZO  
Дата на внасяне : 28-03-2007
Срок : 28-06-2007
Брой подписали : 24 - 29-06-2007
Писмена декларация on the establishment of a European Energy Agency and the setting up of an economic-interest grouping (EIG) to manage the production and the distribution of electricity within the European Union EN  
- P6_DCL(2006)0085 - Отпаднала  
Jacky HÉNIN , Marco RIZZO , Helmuth MARKOV  
Дата на внасяне : 29-11-2006
Срок : 15-03-2007
Брой подписали : 25 - 15-03-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.