Lapo PISTELLI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 05-12-2004 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото
 • 06-12-2004 / 26-02-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател
 • 27-02-2007 / 28-04-2008 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател

Национални партии 

 • 21-07-2004 / 06-02-2008 : La Margherita (Италия)
 • 07-02-2008 / 28-04-2008 : Partito Democratico (Италия)

Председател 

 • 17-05-2006 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 14-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с Южна Африка

членове 

 • 21-07-2004 / 25-01-2005 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 21-02-2005 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-05-2006 / 16-05-2006 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 17-05-2006 / 28-04-2008 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Заместник 

 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно спорта и насилието  
- P6_DCL(2007)0020 - Отпаднала  
Gianni PITTELLA , Lapo PISTELLI , Luciana SBARBATI , Lilli GRUBER , Claudio FAVA  
Дата на внасяне : 12-02-2007
Срок : 14-05-2007
Брой подписали : 92 - 14-05-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.