Alfredo ANTONIOZZI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Италия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно свободата на потиснатите малцинства и индивиди  
- P7_DCL(2014)0004 - Отпаднала  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 38 - 14-04-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси