Adamos ADAMOU : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Кипър)

Председател 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно устойчиво земеделие и биогаз: необходимост от преразглеждане на законодателството на ЕС  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно туберкулозата  
- P6_DCL(2009)0038 - Отпаднала  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Дата на внасяне : 23-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 195 - 08-05-2009
Писмена декларация относно предложение за прозрачно етикетиране в полза на правилното информиране относно произхода, качеството и контрола на хранителните продукти  
- P6_DCL(2009)0008 - Отпаднала  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 301 - 08-05-2009
Писмена декларация за фибромиалгия  
- P6_DCL(2008)0069 - Приета  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Дата на внасяне : 01-09-2008
Срок : 18-12-2008
Дата на приемане : 13-01-2009
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2009)0014
Брой подписали : 418 - 18-12-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.