Ioannis KASOULIDES : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател
 • 25-11-2009 / 02-02-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател
 • 03-02-2012 / 28-02-2013 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 28-02-2013 : Democratic Rally (Кипър)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 28-02-2013 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-09-2009 / 28-02-2013 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 28-02-2013 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-09-2009 / 28-02-2013 : Делегация за връзки с Канада
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 28-02-2013 : Комисия по международна търговия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси