Gerard BATTEN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 07-12-2018 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 08-12-2018 / 15-01-2019 : Независими членове
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 06-12-2018 : Комисия по конституционни въпроси
 • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) EN  
 

. – UKIP voted to abstain on this non-legislative report. Although the report is broadly critical of the European Fund for Strategic Investments, and expresses concerns which we share, we cannot endorse the strategy of using public money to shelter private investors from risk – it leads to a misallocation of capital that will in turn lead to asset bubbles. Accordingly UKIP voted against the report as a whole.

Европейска програма за икономика на споделянето (A8-0195/2017 - Nicola Danti) EN  
 

. – UKIP MEPs have voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP are against a ‘European Agenda’ on the collaborative economy. UKIP believe that Member States should be free to create their own laws on the collaborative economy, and that a harmonised approach is not suitable.

Онлайн платформите и цифровият единен пазар (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP reject calls for more EU legislation to be produced and are against a harmonised approach to online platforms, as this is an issue for individual Member States. UKIP also oppose the creation of the digital single market.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси