Alyn SMITH : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 12-12-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Първи заместник-председател

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 12-12-2019 : Scottish National Party (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 12-12-2019 : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 / 12-12-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник 

  • 02-07-2019 / 12-12-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Основни парламентарни дейности 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение