Jim ALLISTER : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 27-03-2007 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Обединено кралство)
 • 28-03-2007 / 17-12-2007 : Independent (Обединено кралство)
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Traditional Unionist (Обединено кралство)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно провеждане на боеве с кучета в ЕС  
- P6_DCL(2007)0086 - Отпаднала  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Дата на внасяне : 10-10-2007
Срок : 24-01-2008
Брой подписали : 117 - 17-01-2008
Писмена декларация on the rights of women in Saudi Arabia EN  
- P6_DCL(2006)0018 - Отпаднала  
Roger HELMER , Ashley MOTE , Jim ALLISTER , Anna ZÁBORSKÁ  
Дата на внасяне : 30-03-2006
Срок : 30-06-2006
Брой подписали : 39 - 30-06-2006
Писмена декларация on international terrorists ('the Colombia 3') EN  
- P6_DCL(2005)0047 - Отпаднала  
Jim ALLISTER  
Дата на внасяне : 19-09-2005
Срок : 19-12-2005
Брой подписали : 9 - 19-12-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.