Panagiotis BEGLITIS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (Гърция)

Заместник-председател 

 • 22-09-2004 / 25-09-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 23-05-2007 / 25-09-2007 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Делегация за връзки с Израел

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the proposal for a Council and Commission decision on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part EN  
- INTA_AD(2006)374318 -  
-
INTA 
OPINION Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for the return of third-country nationals residing illegally EN  
- AFET_AD(2006)367949 -  
-
AFET 
OPINION Council of the European Union: Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Turkmenistan, of the other part EN  
- AFET_AD(2006)364991 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the withdrawal of the charges against the Turkish author Orhan Pamuk EN  
- P6_DCL(2005)0082 - Отпаднала  
Dimitrios PAPADIMOULIS , Feleknas UCA , Panagiotis BEGLITIS  
Дата на внасяне : 15-12-2005
Срок : 15-03-2006
Брой подписали : 53 - 15-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.