Nikolaos SIFUNAKIS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (Гърция)

Председател 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 01-02-2007 / 25-09-2007 : Комисия по култура и образование

членове 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по културата и образованието
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Съвет на председателите на комисии
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по култура и образование
 • 01-02-2007 / 25-09-2007 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the situation of disabled people in the enlarged European Union: European Action Plan 2006-2007 EN  
- CULT_AD(2006)376657 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.