Athanasios PAFILIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 13-10-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 13-10-2009 : Communist Party of Greece (Гърция)

Заместник-председател 

  • 30-09-2009 / 13-10-2009 : Делегация за връзки с Индия

членове 

  • 16-07-2009 / 13-10-2009 : Комисия по регионално развитие
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с Индия

Заместник 

  • 16-07-2009 / 13-10-2009 : Комисия по външни работи
  • 16-09-2009 / 13-10-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси