Georgios KARATZAFERIS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Група Независимост/Демокрация - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 23-11-2005 : Laikos Orthodoxos Synagermos - G. Karatzaferis (Гърция)
 • 24-11-2005 / 25-09-2007 : Laikos Orthodoxos Synagermos - G. Karatzaferis (Гърция)

Заместник-председател 

 • 21-09-2004 / 25-09-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 15-03-2007 / 25-09-2007 : Делегация за връзки с Иран

Заместник 

 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по бюджети
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по петиции

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the genocide of the Pontic Greeks EN  
- P6_DCL(2006)0042 - Отпаднала  
Georgios KARATZAFERIS  
Дата на внасяне : 31-05-2006
Срок : 30-09-2006
Брой подписали : 41 - 30-09-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.