Inese VAIDERE : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Обратна връзка