Georgs ANDREJEVS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (Латвия)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : ... (Латвия)

Заместник-председател 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

членове 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно: Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно по-пожаробезопасни цигари  
- P6_DCL(2007)0066 - Отпаднала  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Дата на внасяне : 09-07-2007
Срок : 15-11-2007
Брой подписали : 68 - 15-11-2007
Писмена декларация за високото кръвно налягане  
- P6_DCL(2007)0047 - Отпаднала  
Georgs ANDREJEVS  
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 83 - 14-09-2007
Писмена декларация on diabetes EN  
- P6_DCL(2006)0001 - Приета  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Дата на внасяне : 16-01-2006
Срок : 16-04-2006
Дата на приемане : 27-04-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0185
Брой подписали : 422 - 16-04-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.