Vittorio AGNOLETTO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Италия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Афганистан

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно оценка на санкциите, налагани от ЕС, като част от неговите действия и политики в областта на правата на човека  
- INTA_AD(2008)405985 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ по относно Европейския съюз и хуманитарната помощ  
- AFET_AD(2007)390724 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно Европейски ден в памет на жертвите на мафията и относно повторното използване за социални цели на имущество и капитали, конфискувани от международни престъпни организации  
- P6_DCL(2008)0108 - Отпаднала  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 220 - 02-04-2009
Писмена декларация on extending basic health benefits to all residents in Europe, including those not meeting entry and residence requirements EN  
- P6_DCL(2006)0002 - Отпаднала  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Дата на внасяне : 16-01-2006
Срок : 16-04-2006
Брой подписали : 89 - 16-04-2006
Писмена декларация on the tsunami and the introduction of an international tax EN  
- P6_DCL(2005)0002 - Отпаднала  
Marie-Noëlle LIENEMANN , Glyn FORD , Caroline LUCAS , Vittorio AGNOLETTO , Harlem DÉSIR  
Дата на внасяне : 26-01-2005
Срок : 26-04-2005
Брой подписали : 30 - 14-04-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.