Vito BONSIGNORE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 22-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Италия)

членове 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 10-03-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 09-03-2010 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 10-03-2010 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси