Syed KAMALL : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Европейски консерватори и реформисти - Председател
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Съпредседател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Председателски съвет
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 25-11-2014 / 27-01-2015 : Комисия по външни работи
 • 20-05-2015 / 01-10-2017 : Делегация за връзки с Япония
 • 11-04-2016 / 09-05-2016 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 11-05-2016 / 13-12-2016 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно постигането на Европейски енергиен съюз  
- INTA_AD(2015)560712 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подпомагането на лицата, пострадали от „талидомид“  
- B8-1341/2016  

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси