Giovanni RIVERA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-05-2005 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

 • 25-05-2005 / 14-02-2008 : Uniti nell'Ulivo (Италия)
 • 15-02-2008 / 10-03-2008 : Movimento Civico Federativo Popolare (Италия)
 • 11-03-2008 / 13-07-2009 : Uniti nell'Ulivo (Италия)

членове 

 • 22-06-2005 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 29-09-2005 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 21-09-2005 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.