Jean-Pierre AUDY : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 10-02-2010 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

Заместник-председател 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 13-09-2010 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 25-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 16-05-2010 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 17-05-2010 / 12-09-2010 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 17-05-2010 / 24-01-2013 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно техническа и промишлена база на европейската отбрана  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г.  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на ЕИБ за 2009 г.  
- CONT_AD(2011)452578 -  
-
CONT 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси