Roberta Alma ANASTASE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Румъния)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Румъния)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Румъния)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

Заместник-председател 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 10-12-2007 / 09-01-2008 : Подкомисия по сигурност и отбрана

членове 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Комисия по външни работи
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 10-01-2008 / 13-01-2008 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Подкомисия по правата на човека
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Комисия по култура и образование

Наблюдател 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за излъчването на телевизионни програми, съдържащи насилие, във време, когато деца може да гледат телевизия  
- P6_DCL(2008)0009 - Отпаднала  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Дата на внасяне : 30-01-2008
Срок : 08-05-2008
Брой подписали : 111 - 08-05-2008
Писмена декларация за смъртното наказание в Беларус  
- P6_DCL(2007)0067 - Отпаднала  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Дата на внасяне : 09-07-2007
Срок : 15-11-2007
Брой подписали : 136 - 15-11-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.