Daniela BURUIANĂ-APRODU : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Независими членове
 • 01-01-2007 / 14-01-2007 : Независими членове
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член
 • 14-11-2007 / 09-12-2007 : Независими членове

Национални партии 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul România Mare (Румъния)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul România Mare (Румъния)

членове 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

Заместник 

 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Беларус

Наблюдател 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.