Tiberiu BĂRBULEȚIU : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Наблюдател
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (Румъния)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Румъния)

членове 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по регионално развитие
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Заместник 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Беларус

Наблюдател 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала  
- REGI_AD(2007)391971 -  
-
REGI 

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно забраната за използване на технологии на базата на цианид при експлоатирането на мини  
- P6_DCL(2007)0085 - Отпаднала  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Дата на внасяне : 24-09-2007
Срок : 24-12-2007
Брой подписали : 79 - 03-01-2008
Писмена декларация относно спиране на разрушаването на екосистемата на делтата на река Дунав  
- P6_DCL(2007)0057 - Отпаднала  
Tiberiu BĂRBULEȚIU , Daciana Octavia SÂRBU , Sándor KÓNYA-HAMAR  
Дата на внасяне : 06-06-2007
Срок : 11-10-2007
Брой подписали : 49 - 11-10-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.