Ovidiu Victor GANȚ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Minoritati (Румъния)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Forumul Democrat al Germanitor din România (Румъния)

членове 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по култура и образование
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Заместник 

  • 06-06-2007 / 09-12-2007 : Комисия по регионално развитие

Наблюдател 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по културата и образованието

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.