Atilla Béla Ladislau KELEMEN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Румъния)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Румъния)

членове 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по рибно стопанство

Наблюдател 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта да бъде повторно открит финансирания от държавата Университет Бояй с обучение на унгарски език  
- P6_DCL(2007)0061 - Отпаднала  
Sándor KÓNYA-HAMAR , Atilla Béla Ladislau KELEMEN , Károly Ferenc SZABÓ  
Дата на внасяне : 18-06-2007
Срок : 25-10-2007
Брой подписали : 172 - 25-10-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.