Marian-Jean MARINESCU : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

Marian-Jean MARINESCU  
Marian-Jean MARINESCU 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка