Radu PODGOREAN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на социалистите в Европейския парламент - Наблюдател
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Румъния)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по петиции
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Иран

Заместник 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Наблюдател 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опазването на общественото пространство в историческия парк „Bordei” в Букурещ, което е застрашено от строителен проект  
- P6_DCL(2007)0074 - Отпаднала  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Брой подписали : 39 - 04-12-2007
Писмена декларация за необходимостта от приемане на мерки за защитата на застрашен исторически паметник - римокатолическата катедрала "Св.Йосиф" (Sfântul Iosif) в Букурещ (Румъния)  
- P6_DCL(2007)0054 - Приета  
Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU  
Дата на внасяне : 21-05-2007
Срок : 27-09-2007
Дата на приемане : 11-10-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0435
Брой подписали : 424 - 27-09-2007
Писмена декларация относно мерките за борба с насилието срещу деца и младежи в образователните институции  
- P6_DCL(2007)0046 - Отпаднала  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 60 - 14-09-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.