Sándor KÓNYA-HAMAR : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Румъния)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Румъния)

членове 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по култура и образование

Заместник 

  • 09-02-2007 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
  • 14-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Наблюдател 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по културата и образованието

all-activities 

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта да бъде повторно открит финансирания от държавата Университет Бояй с обучение на унгарски език  
- P6_DCL(2007)0061 - Отпаднала  
Sándor KÓNYA-HAMAR , Atilla Béla Ladislau KELEMEN , Károly Ferenc SZABÓ  
Дата на внасяне : 18-06-2007
Срок : 25-10-2007
Брой подписали : 172 - 25-10-2007
Писмена декларация относно спиране на разрушаването на екосистемата на делтата на река Дунав  
- P6_DCL(2007)0057 - Отпаднала  
Tiberiu BĂRBULEȚIU , Daciana Octavia SÂRBU , Sándor KÓNYA-HAMAR  
Дата на внасяне : 06-06-2007
Срок : 11-10-2007
Брой подписали : 49 - 11-10-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.