Daciana Octavia SÂRBU : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 08-07-2018 : Partidul Social Democrat (Румъния)
 • 09-07-2018 / 03-02-2019 : Independent (Румъния)
 • 04-02-2019 / 01-07-2019 : PRO Romania (Румъния)

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 06-06-2016 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Заместник 

 • 08-07-2014 / 22-10-2015 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 09-09-2015 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа  
- AGRI_AD(2018)626932 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Предложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (B8-0232/2019) RO  
 

Am votat în favoarea rezoluției privind solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerilor de aderare a Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și privind procedura de aderare.
În acest moment există o insecuritate juridică în ceea ce privește compatibilitatea cu tratatele a aderării la Convenția de la Istanbul, astfel cum a fost propusă de Consiliu, în special în ceea ce privește alegerea temeiului juridic adecvat pentru deciziile privind semnarea și încheierea de către Uniunea Europeană a convenției și în ceea ce privește posibila împărțire în două decizii, privind semnarea și încheierea convenției, ca o consecință a alegerii respective privind temeiul juridic.
Violența împotriva femeilor trebuie pedepsită aspru în toate statele membre. Din păcate, în țara mea, în multe cazuri, violatorii scapă cu pedepse minime sau cu închisoare cu suspendare. Cred că avem nevoie de un cadru juridic armonizat pentru combaterea și pedepsirea faptelor de violență împotriva femeilor și copiilor.

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (A8-0053/2019 - David Martin) RO  
 

Am votat pentru Acordul de liber schimb cu Singapore.
După nouă ani de negocieri, în sfârșit, Parlamentul și-a exprimat poziția în favoarea acestui tratat. Singapore este un partener de nădejde, dar și un pionier în ceea ce privește inovația. Schimburile comerciale cu Singapore înseamnă mai multe locuri de muncă pentru europeni, dar și deschiderea de piețe noi pentru producători.
Mă bucură extrem de mult faptul că în acest acord au fost incluse și angajamentele legate de Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Устойчива употреба на пестициди (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) RO  
 

Am votat pentru rezolutia privind utilizarea durabila a pesticidelor.
In raportul meu privind implementarea celui de-al 7lea Program pentru Mediu, am amintit ca pana in 2020, CE trebuie sa se asigure ca utilizarea produselor de protecție a plantelor să nu aibă efecte dăunătoare asupra sănătății umane sau influențe inacceptabile asupra mediului și ca astfel de produse vor fi utilizate în mod sustenabil.
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea durabilă a pesticidelor prevede o serie de acțiuni pentru a obține o utilizare sustenabilă a pesticidelor în UE prin reducerea riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului și prin promovarea utilizării gestionării integrate a dăunătorilor (IPM) și a unor tehnici sau abordări alternative, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide.
Din pacate, la nivelul statelor membre nu se fac suficiente eforturi pentru aplicarea coerenta si eficienta a acestei directive

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно достъпа до трудова заетост на засегнати от неврологични разстройства и хронични болки  
- P8_DCL(2016)0112 - Отпаднала  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 179 - 25-01-2017
Писмена декларация относно сърдечната недостатъчност  
- P8_DCL(2016)0110 - Отпаднала  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Андрей КОВАЧЕВ , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 236 - 25-01-2017
Писмена декларация относно децата, оставени в страните си на произход от родители, работещи в чужбина  
- P8_DCL(2016)0086 - Отпаднала  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Norica NICOLAI , Сергей СТАНИШЕВ , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 59 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни