• Alexandru   ATHANASIU  

Alexandru ATHANASIU : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опазването на общественото пространство в историческия парк „Bordei” в Букурещ, което е застрашено от строителен проект  
- P6_DCL(2007)0074 - Отпаднала  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Брой подписали : 39 - 04-12-2007
Писмена декларация относно мерките за борба с насилието срещу деца и младежи в образователните институции  
- P6_DCL(2007)0046 - Отпаднала  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 60 - 14-09-2007