Alexandru ATHANASIU : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на социалистите в Европейския парламент - Наблюдател
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Румъния)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по култура и образование
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Наблюдател 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опазването на общественото пространство в историческия парк „Bordei” в Букурещ, което е застрашено от строителен проект  
- P6_DCL(2007)0074 - Отпаднала  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Брой подписали : 39 - 04-12-2007
Писмена декларация относно мерките за борба с насилието срещу деца и младежи в образователните институции  
- P6_DCL(2007)0046 - Отпаднала  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 60 - 14-09-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.