Maria PETRE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Alianţei "Dreptate si Adevar PNL-PD" (Румъния)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Румъния)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Румъния)
 • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

членове 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

Заместник 

 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 24-05-2007 / 09-12-2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 10-12-2007 / 11-12-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 10-12-2007 / 17-12-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Наблюдател 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно установяване на финансов механизъм за подпомагане на превенцията на отрицателните последици, предизвикани от изменението на климата  
- P6_DCL(2009)0021 - Отпаднала  
Alexandru NAZARE , Maria PETRE , Constantin DUMITRIU  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 29 - 08-05-2009
Писмена декларация за продължаване на излъчването на телевизионния канал PRO TV, в Молдова  
- P6_DCL(2009)0013 - Отпаднала  
Maria PETRE , Joseph DAUL , Tunne KELAM , Theodor Dumitru STOLOJAN , Marian-Jean MARINESCU  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 81 - 08-05-2009
Писмена декларация за излъчването на телевизионни програми, съдържащи насилие, във време, когато деца може да гледат телевизия  
- P6_DCL(2008)0009 - Отпаднала  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Дата на внасяне : 30-01-2008
Срок : 08-05-2008
Брой подписали : 111 - 08-05-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.