Nicolae Vlad POPA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Наблюдател
 • 10-12-2007 / 17-12-2007 : Независими членове
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Alianţei "Dreptate si Adevar PNL-PD" (Румъния)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Liberal Democrat (Румъния)
 • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

членове 

 • 14-01-2008 / 13-07-2009 : Комисия по петиции
 • 18-02-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 20-02-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

 • 17-12-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-01-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Наблюдател 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за фибромиалгия  
- P6_DCL(2008)0069 - Приета  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Дата на внасяне : 01-09-2008
Срок : 18-12-2008
Дата на приемане : 13-01-2009
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2009)0014
Брой подписали : 418 - 18-12-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.