Iles BRAGHETTO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 28-07-2005 / 25-06-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 26-06-2006 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 28-07-2005 / 13-07-2009 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Италия)

Заместник-председател 

 • 03-10-2005 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство

членове 

 • 08-09-2005 / 02-10-2005 : Комисия по рибно стопанство
 • 08-09-2005 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 30-11-2005 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Канада
 • 01-02-2006 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-03-2007 / 19-02-2008 : Делегация за връзки с Канада
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 23-11-2005 / 31-01-2006 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-11-2006 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване  
- EMPL_AD(2009)413995 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за правата на хората с увреждания при бедствия  
- P6_DCL(2009)0010 - Отпаднала  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 168 - 08-05-2009
Писмена декларация относно университетското образование и изследванията в европейското академично пространство  
- P6_DCL(2008)0029 - Отпаднала  
Mario MAURO , Iles BRAGHETTO , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 159 - 10-07-2008
Писмена декларация on the protection and preservation of the religious heritage in the northern part of Cyprus EN  
- P6_DCL(2006)0021 - Приета  
Iles BRAGHETTO , Panayiotis DEMETRIOU  
Дата на внасяне : 03-04-2006
Срок : 06-07-2006
Дата на приемане : 05-09-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0335
Брой подписали : 403 - 06-07-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.