Tchetin KAZAK : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Наблюдател
 • 01-01-2007 / 26-02-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 27-02-2007 / 05-06-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Движение за права и свободи (България)
 • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Движение за права и свободи (България)

членове 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник 

 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Наблюдател 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.