• Dimitar   STOYANOV  

Dimitar STOYANOV : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно справедливото разпределение на земеделските субсидии между новите и старите държави-членки  
- P7_DCL(2010)0097 - Отпаднала  
Мария ГАБРИЕЛ , José BOVÉ , Rareș-Lucian NICULESCU , Димитър СТОЯНОВ , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Дата на внасяне : 13-12-2010
Срок : 24-03-2011
Брой подписали : 145 - 24-03-2011