Dimitar STOYANOV : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Независими членове
 • 01-01-2007 / 14-01-2007 : Независими членове
 • 15-01-2007 / 05-06-2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член на бюрото
 • 06-06-2007 / 19-07-2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член
 • 20-07-2007 / 13-11-2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член на бюрото
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Коалиция Атака (България)
 • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Коалиция Атака (България)
 • 06-06-2007 / 27-11-2007 : Коалиция Атака (България)
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Атака (България)

членове 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 07-06-2007 / 18-05-2008 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 07-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 07-06-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 07-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Машрека

Наблюдател 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за вноса на хранителни стоки  
- P6_DCL(2009)0018 - Отпаднала  
Димитър СТОЯНОВ , Десислав ЧУКОЛОВ , Слави БИНЕВ  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 12 - 08-05-2009
Писмена декларация относно надигане на етническа омраза срещу българите в България  
- P6_DCL(2009)0006 - Отпаднала  
Димитър СТОЯНОВ , Десислав ЧУКОЛОВ , Слави БИНЕВ  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 17 - 08-05-2009
Писмена декларация за отваряне на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй"  
- P6_DCL(2009)0005 - Отпаднала  
Димитър СТОЯНОВ , Слави БИНЕВ  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 15 - 08-05-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.