Corrado GABRIELE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 08-05-2006 / 18-06-2006 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 08-05-2006 / 18-06-2006 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Италия)

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.