• Gianluca   SUSTA  

Gianluca SUSTA : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно международната търговия като инструмент за устойчиво икономическо развитие и защита на потребителите  
- P7_DCL(2012)0016 - Отпаднала  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 13-09-2012
Брой подписали : 287 - 13-09-2012
Писмена декларация относно изготвянето на „Харта за правата на преждевременно роденото дете“  
- P7_DCL(2011)0012 - Отпаднала  
Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Дата на внасяне : 23-03-2011
Срок : 23-06-2011
Брой подписали : 58 - 23-06-2011
Писмена декларация относно борбата с корупцията в европейския спорт  
- P7_DCL(2011)0007 - Приета  
Georgios PAPASTAMKOS , Jean-Luc BENNAHMIAS , Gay MITCHELL , Gianluca SUSTA , Tadeusz ZWIEFKA  
Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 09-06-2011
Дата на приемане : 09-06-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0273
Брой подписали : 399 - 09-06-2011